Skip to main content

Algemene voorwaarden:

  • het abonnement loopt per kalendermaand, kwartaal of per jaar en wordt tot opzegging automatisch verlengd;
  • Na de automatische verlenging van het abonnement is de opzegtermijn √©√©n maand. De opzegging dient te geschieden in schriftelijke vorm. Als bewijs van de opzegging ontvangt u een schriftelijke bevestiging;
  • de lesgelden zijn gebaseerd op een jaarbedrag en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. De lesgelden kunnen worden aangepast, bij verlenging van het abonnement is het nieuwe bedrag verschuldigd;
  • er worden geen lessen verzorgd gedurende de schoolvakanties van het basisonderwijs. Daar de lesgelden zijn gebaseerd op een jaarbedrag vindt de betaling normaal plaats; en
  • de sportschool is niet aansprakelijk voor blessures of vermissing, diefstal en/of schade, zowel direct als indirect van of aan goederen de deelnemers.