Skip to main content

Wat is judo?

Judo is een sport voor jong en oud. Naast een sport is het een bewegingsleer alsmede een traditionele krijgskunst.

Judo werd door Jigoro Kano (1860-1938) ontwikkeld vanuit de traditionele Japanse vechtkunst Jiu-Jitsu. Kano zag het judo vooral als opvoedkundige methode. Door judo leer je positief omgaan met agressie, wordt het zelfvertrouwen vergroot en worden kinderen weerbaarder. In deze opvoedkundige methode behoorde ook het wedstrijdelement, hoewel dat naar zijn mening geen hoofdzaak mocht zijn of worden.

In tijden van Olympische Spelen komt het wedstrijdelement van het judo bij het grote publiek naar voren. Anton Geesink, Mark Huizinga, de zusjes Gal, Edith Bosch, Dennis van der Geest en anderen werden toegejuicht bij de Olympische Spelen, maar vulden op vele andere momenten met hun medailles slechts een kleine kolom op de zevende pagina in de sportkranten. Toch worden er wekelijks vele toernooien georganiseerd, waar de judoka's op hun eigen niveau de krachten met elkaar kunnen meten.

De bewegingsleer en opvoedkundige waarden van het judo worden echter meer erkend dan ooit. Doktoren, psychologen, leraren en fysiotherapeuten hebben op vele problemen dezelfde oplossing: JUDO. Kinderen leren beter te bewegen, zich te beheersen, samen te werken, worden rustiger en/of weerbaarder en vergroten hun zelfvertrouwen. Ook leren zij over respect voor elkaar en discipline.

Ook voor volwassenen is judo een ideale manier om in beweging te blijven. Door de veelzijdigheid aan technieken en het leren van de diverse kata’s is een judoka nooit uitgeleerd!

Bij Randers Budosporten komen al deze drie aspecten van het judo aan bod.
In de jeugdjudolessen wordt er volop aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kinderen. Zowel op motorisch als sociaal gebied.
Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid deel te nemen aan wedstrijdjes. Tijdens de lessen wordt hier al mee geoefend, zodat de judoka’s leren omgaan met ‘winnen’ en ‘verliezen’.

Op diverse vlakken komen de kinderen al in aanraking met de traditionele waarden van het judo (bijvoorbeeld het groeten voor elkaar). Vanaf de examens voor de bruine band wordt een begin gemaakt met het aanleren van kata´s en worden de judoka´s langzaam geïntroduceerd in de traditionele krijgskunst.

De judoka´s, die hierin interesse hebben kunnen deelnemen aan wedstrijden en op diverse niveaus proberen hun krachten met andere judoka´s te meten.