Skip to main content

Lesgeld
 
HET INSCHRIJFGELD VOOR BUDO BEDRAAGT €20,00

 Abonnement

Betaling via factuur per kwartaal

Betaling d.m.v. automatische incasso per maand

Betaling per jaar contant

 1 keer per week vanaf 19 jaar

€ 89,00

€ 28,50

€ 325,00

 Onbeperkt

€ 100,00

€ 32,50

€ 365,00

 1 keer per week t/m 18 jaar

€ 79,00

€ 26,00

€ 296,00

 Onbeperkt

€ 96,00

€ 31,00

€ 353,00

 1 keer per week t/m 12 jaar

€ 76,00

€ 24,00

€ 273,50

 Onbeperkt

€ 92,00

€ 30,00

€ 342,00

Tien rittenkaart: € 85,-

Er geldt een gezinskorting van 10% per abonnement, indien drie of meer leden van één gezin een abonnement hebben bij Randers Budosporten. Deze gezinsleden dienen op één adres te wonen. De gezinskorting geldt niet in combinatie met de korting bij jaarbetaling. Indien u in aanmerking komt voor deze gezinskorting dient u hiervan zelf melding te maken bij de administratie.