Skip to main content

Geschiedenis Randers Budosporten

Het begin van Randers is gelegen bij speeltuinvereniging OKB.

Ton Huijbers verzorgde daar judolessen aan kinderen tot veertien jaar. Toen de kinderen vanwege hun leeftijd niet meer terecht konden bij de speeltuinvereniging, maar nog wel graag wilden judoën trok meester Ton de stoute schoenen aan, kocht een judomat van 10x5 meter en begon als Judoclub Oudorp op 8 maart 1973 met judo in het gymnastieklokaal van de toenmalige levensmiddelenindustrieschool aan de dr. Scheijlaan in Oudorp.

In die tijd werd er volop gebouwd in de Oudorperpolder en waren er nog nauwelijks sportvoorzieningen in wijk. Het judo sloeg al gauw aan en de club maakte een gestage groei door. We gingen al snel van één naar twee avonden in de week en de naam Judoclub Oudorp omgedoopt naar Randers. Deze naam is afgeleid van de oude voetbalclub “De Randers” (sporters vanuit de rand van de stad). Deze voetbalclub is, bij gebrek aan leden, zo rond 1954 over de kop gegaan.

In 1975 werd de eerste paal geslagen voor de gymzaal aan de Maasstraat. Door de behoorlijke toename van het aantal judoka’s was er behoefte aan meer lesuren. Die konden we niet krijgen in de dr. Scheijlaan. We werden grootverbruiker in de Maasstraat. We kregen de maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag als lesdagen. Inmiddels lag er ook een aanvraag van Koedijk op de deurmat. Of we daar in het nieuwe verenigingsgebouw “De Rietschoot” wilden starten met judo.Daar hebben we zo'n dertig jaar de lessen verzorgd.

Daarna volgden de vestiging in Sint Pancras in de gymzaal aan de Sperwer en een vestiging aan de Elgerweg in de Daalmeer. Met judovereniging “Jita Kyoei” uit Heerhugowaard waren vriendschappelijk banden, maar na enige jaren van samenwerking stopte het bestuur er mee en kon men geen mensen vinden op de bestuurlijke taken over te nemen. Randers nam de vestiging in Heerhugowaard over en zo kwamen we in de Plutolaan terecht.

Intussen had Randers een behoorlijke naam opgebouwd in het judowereldje. Jaren achtereen werden door de jeugd en junioren diverse prijzen behaald op vele toernooien in binnen- en buitenland en Noord-Hollandse en Nederlandse kampioenschappen, zowel in teamverband als individueel. Om als club verder te kunnen ontwikkelen zouden we de judoka’s krachttraining moet kunnen bieden. Inmiddels hadden we ook contacten met C. de Geus en daaruit kwam op technische gebied een samenwerking tot stand. In die tijd zat De Geus nog op “De Dijk” in een omgebouwd koelhuis. Na korte tijd maakte Cock zijn nieuwbouwplannen bekend en vroeg of wij alle budoactiviteiten wilden doen in het nieuwe complex. Cock zou de andere activiteiten, waaronder de krachttraining, voor zijn rekening nemen. Daaruit vloeide een nieuwe naam: Randers de Geus voort en Karate-do werd aan het lesrooster toegevoegd. Daarbij kwam ook een extra judovestiging in ’t Veld.

Een paar jaar geleden hebben we de vestiging aan de Elgerweg vaarwel gezegd en zijn we met de vestiging aan de Sperwer te Sint Pancras verhuisd naar de Vroonermeer. Daar geven we nu les in de gymzaal van “MFA de Vroonermeer”. In 2013 is de laatste van de huidige zes vestigingen toegevoegd aan het lesrooster: Nieuwe Niedorp.

Van een paar uur judoles op één dag in de week zijn we de afgelopen veertig jaar gegroeid tot een club met zeven vestigingen, waar met uitzondering van de zondag dagelijks lesgegeven wordt. Ook is het lesaanbod uitgebreid van judo tot een viertal budosporten: judo, jiu-jitsu, karate en aikido.
Er wordt lesgegeven aan jong en oud en er is voor iedere budoka wat wils. recreatieve lessen, wedstrijdtrainingen en lessen gericht op het behalen van de diverse dangraden.

Ton Huijbers